lunduniversity.lu.se

Vetenskapssocieteten

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Vetenskapssocieteten

Vetenskapssocieteten 100 år

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Sedan vårterminen 2012 utlyses societetens resestipendier senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.