lunduniversity.lu.se

Vetenskapssocieteten

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Vetenskapssocieteten

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Från och med vårterminen 2012 kommer societetens resestipendier att utlysas senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.