BREFS - bibliografi över de skandinaviska översättningarna av fransk litteratur från 1830 till 1900

BREFS (Bibliographie RFS des traductions scandinaves de la littérature française de 1830 à 1900) utarbetades inom projektet Réalisme français en Scandinavie (RFS), som initierades år 2000 av Brynja Svane, professor i franska vid Uppsala universitet, och pågick aktivt under åren 2003-2005. Det bestod av 15 forskare från de 5 nordiska länderna. Målet med projektet var att studera översättningen och receptionen av den franska realismen och naturalismen i de nordiska länderna. Huvudansvarig för projektet som helhet var Brynja Svane, huvudansvarig för bibliografin BREFS och för Les Cahiers RFS var Morten Nøjgaard, professor emeritus i romanska språk vid Syddansk universitet i Odense. Med i ledningen för projektet RFS fanns även Karin Gundersen, professor i fransk litteratur vid Oslo universitet. För de olika sektionerna inom BREFS-bibliografin ansvarar följande personer : Danmark: Jane Nørgaard Rasmussen, Syddansk universitet (Odense) Finland: Laura Tuominen, Helsinki universitet Island: Jóhanna Björk Guðjónsdóttir, Islands universitet Norge: Jon Holm, Universitetet i Oslo Sverige: Annika Mörte Alling, Lunds universitet

Vetenskaplig ledning

Morten Nøjgaard, Syddansk universitet, Odense

Planering och tekniskt grundutförande av databasen

Jane Nørgaard Rasmussen, Jan Jacobsen, Jon Holm

Ansvar och utveckling av databasen vid Lunds universitet

Edin Kuckovic,  Annika Mörte Alling
Sidansvarig: itht.luse | 2020-02-21