lu.se

Betygskriterier vid HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Resurser

Material från workshopparna

Powerpoint-presentation från workshop 2015-04-28: Presentation (Powerpoint)

Exempel på betygskriterier

Exempel på betygskriterier från CTR: BIVC02 (PDF)

Exempel på betygskriterier från Filmvetenskap: FIVK02 (PDF)

Exempel på betygskriterier från Historia: HISA22 (PDF)

Exempel på betygskriterier från Kommunikation och medier: SKOA35 (PDF)

Övrigt

Text av Sara Santesson på Institutionen för kommunikation och medier som beskriver arbetsprocessen med att ta fram kriterier för en kurs i Språkstrategi: Santesson 2015 (PDF)

Rapport av Martin Ericsson på Historiska institutionen som beskriver arbetet med att ta fram betygskriterier för en kurs. Högskolepedagogiskt paper. Ericsson 2014 (PDF)

Checklista för bedömningsanvisningar framtagen av Anders Jönsson, MAH. Jönsson (PDF)

Projektledare:

Lisa Hetherington

lisa.hetheringtonkansliht.luse

Lunds universitet

Kansli HT

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Tel. 046-222 4403