lu.se

Betygskriterier vid HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mallar

Den här sidan är under konstruktion.

HT-fakulteterna kommer att utarbeta enkla dokumentmallar som används för betygskriterierna. Dessa kommer att finnas tillgängliga här, sam via fakulteternas intranät.