lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Styrelse

Styrelse 1 juli 2015 - 30 juni 2017

  • Anders Jarlert, ordförande
  • Sten Hidal, sekreterare
  • Christina Moëll
  • Wlodek Rabinowicz
  • Karin Blomqvist
  • Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare