lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sammankomster

21 januari 2016

Styrelsesammanträde

23 februari 2016

Plenum med föredrag

Professor Johan Stenström talar över ämnet "Resenär och rapportör. Jacob Jonas Björnståhls resebrev 1769-1779".

7 april 2016

Styrelsesammanträde

19 april 2016

Gemensamt möte med Kungl. Fysiografiska Sällskapet

Docent Mattias Osvath föreläser över ämnet "Komplex kognition hos fåglar och däggdjur: ett förståndets aerodynamik eller en vandring i parallella tankegångar?"

juni 2016

Styrelsesammanträde

augusti 2016

Styrelsesammanträde

september 2016

Plenum med föredrag

november 2016

Årsmöte

Utdelning av Westrupska priset