lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sammankomster

9 februari 2017

Styrelsesammanträde

14 februari 2017

Plenum med föredrag

5 april 2017

Gemensamt möte med Kungl. Fysiografiska Sällskapet

Professor Nils Uddenberg talar över ämnet "Vanmakt, vidskepelse, vetenskap - medicinens vindlande väg genom seklerna".

20 april 2017

Styrelsesammanträde

25 april 2017

Symposium REFORMATION OCH REVOLUTION - Grand hotel. Lund

Program:

10.00 Reformationen - en teologisk eller politisk revolution. Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets ordförande, professor Anders Jarlert

10.45 Reformationen i Lund - strukturella förändringar och påverkan på människor och miljö. Antikvarie Gunilla Gardelin, Kulturen, Lund

11.45 Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 - en sannskyldig re-volution. Professor Kristian Gerner, Lund

12.30 Vilken roll spelade reformationen och ryska revolutionen för den process som ledde till Finlands självständighet? F.d. statsrådet, biskop em., professor Gustav Björnstrand, Åbo

14.15 De naturvetenskapliga Nobelprisen och begreppet revolution. H. Exc. riksmarskalken, professor Svante Lindqvist, Stockholm

15.00 Svenska skolreformer 1962-1985 och personerna bakom dem. Professor Inger Enkvist, Lund

15.45 Revolution och reformation inom operakonsten. Professor Anders Wiklund, Göteborg

18 maj 2017

Styrelsesammanträde

augusti 2017

Styrelsesammanträde

26 september 2017

Plenum med föredrag

12 december 2017

Årsmöte

Utdelning av Westrupska priset

Professor Åsa Wikforss föreläser över ämnet Faktaresistens: vad är det och hur kan det botas?