lu.se

Fenomenologi och språktypologi av rörelse

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medlemmar

Currently engaged

- Jordan Zlatev, Cognitive Semiotics, Lund University (Project Director)

- Simon Devylder, Cognitive Semiotics, Lund University

- Joost van de Weijer, Linguistics, Lund University

- Johan Blomberg, Cognitive Semiotics, Lund University

- Benjamin Fagard, CNRS Paris

 

Also affiliated to the project:

- Viswanatha Naidu, University of Gothenburg