lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Samverkan

Samverkan

Skolor och skolhuvudmän

Vi samverkar med flera grundskolor på olika platser i Sverige.

Inom samverkansuppgiften genomför vi regelbundet också fortbildning för lärare samt föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Forskningsmiljöer

Vi samverkar med flera forskargrupper:

CSL (Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik), Karlstads universitet

Educational Linguistics, Linnéuniversitetet

ROSE (Research on Subject-specific Education), Karlstads universitet

Språkinlärningsseminariet, Lunds universitet

UFO-seminariet vid Lunds universitet

 

Presentationer och publikationer finns under fliken med samma namn.