lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Presentationer och publikationer

Publikationer

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). English Only in Multilingual Classrooms?. LMS - Lingua, 2017(4), 27-31. Uppsala: Språklärarnas riksförbund.

  Öppna föreläsningar

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21-22 april.

   

  Seminariepresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 16 februari.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms: A Project Presentation. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 25 april.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multulingual Spaces? Language Practices in English Classrooms; A Project Presentation. Minisymposium in English Linguistics and Literature, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 15 maj.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 5 oktober.

  Konferenspresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Presentation vid konferensen Translanguaging: Researchers and Practitioners in Dialogue, Örebro universitet, 28-29 mars.