lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Presentationer och publikationer

Publikationer

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). English Only in Multilingual Classrooms?. LMS - Lingua, 2017(4), 27-31. Uppsala: Språklärarnas riksförbund.

  Öppna föreläsningar

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21-22 april.

   

  Seminariepresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 16 februari.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms: A Project Presentation. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 25 april.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multulingual Spaces? Language Practices in English Classrooms; A Project Presentation. Minisymposium in English Linguistics and Literature, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 15 maj.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 5 oktober.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). MultiLingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Högre språkvetenskapliga seminariet, Linnéuniversitetet, 20 februari.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Lärares övertygelser och praktiker - En enkätstudie om flerspråkighet i engelskundervisningen. Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 12 juni.

  Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms - Focus on a Questionnaire Study. Seminarium: Aktuell forskning inom Sektion 4, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 24 augusti.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium på EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 11 september.

  Konferenspresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Presentation vid konferensen Translanguaging: Researchers and Practitioners in Dialogue, Örebro universitet, Sverige, 28-29 mars.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Language Practices and Ideologies among English Teachers in Sweden. Presentation vid konferensen Language, Identity and Education in Multilingual Contexts, Dublin, Irland, 1-3 februari.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Developing and Validating a Questionnaire to Map Teacher Beliefs and Practices Relating to Multilingualism. Presentation vid ASLA:s symposium 2018, Karlstads universitet, 12-13 april.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Teacher beliefs and practices – multilingualism in English classrooms. Presentation vid konferensen Exploring Language Education (ELE), Stockholm, Sverige, 18-20 juni.