lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om oss

Projektmedlemmar

 

Docent Marie Källkvist, Lunds universitet & Linnéuniversitetet (Forskningsledare)

Docent Henrik Gyllstad, Lunds universitet (Forskare)

Docent Erica Sandlund, Karlstads universitet (Forskare)

Docent Pia Sundqvist, Karlstads universitet (Forskare)

 

Postdoktor knuten till projektet under 2018

Fil. Dr Birgitta Ljung Egeland, Karlstads universitet (Forskare)

 

 

Kontakt

Marie Källkvist

E-post: marie.kallkvist@englund.lu.se