lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om oss

Projektmedlemmar

 

Docent Marie Källkvist, Lunds universitet & Linnéuniversitetet (Forskningsledare)

Docent Henrik Gyllstad, Lunds universitet (Forskare)

Docent Erica Sandlund, Karlstads universitet (Forskare)

Docent Pia Sundqvist, Karlstads universitet & Universitetet i Oslo (Forskare)

 

Forskare knuten till projektet under 2018

Fil. Dr Birgitta Ljung Egeland, Karlstads universitet (Forskare)

 

 

Kontakt

Marie Källkvist

E-post: marie.kallkvist@englund.lu.se