lu.se

Grammatisk terminologi

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Gammal nerladdningssida för Gramte

Mac-versioner

PC-versioner

Ladda ner den senaste PC-versionen: allt i en fil (21 Mb) ( 20 MB)

Ladda ner en gammal PC-version: allt i en fil (23Mb) ( 22 MB) del 1 (2 Mb) ( 1.7 MB), del 2 (1 Mb) ( 501 kB), del 3 (7 Mb) ( 6.6 MB), del 4 (14 Mb) ( 13.3 MB).

Ladda ner en gammal PC-version (10 Mb)

De gamla versionerna är OK (och mindre), men saknar kopplingen mellan hjälp- och övningsdelen. I stället måste man använda innehållsförteckningen för att välja hjälp- och övningstext.

Det är ingen skillnad mellan "senaste PC-versionen" och dess delar. Om du laddar ner delarna, skall alla ligga i en mapp som heter "Gramte" efter att du har extraherat filerna. Ladda endast ner Gramte i småbitar om du har problem med att ladda ner hela filen på en gång.