Björnståhl-projektet

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Björnståhl-projektet

Svensken Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) påbörjade 1767 en resa i Europa som förde honom till Frankrike, England, Italien, Turkiet och slutligen till Grekland. Där besökte han Thessalien och vistades bland annat i klostren vid Meteora för att i vetenskapligt syfte studera handskrifter.   

Björnståhl finansierade sina resor genom att skriva resebrev som läsare i Sverige, Tyskland, Holland och Italien kunde prenumerera på och därigenom ta del av hans livfulla skildringar av människor och platser.   

Han blev 1779 utnämnd till professor i grekiska, men nåddes aldrig av nyheten innan han avled i Grekland samma år.

Björnståhl var den förste svensk som reste till det grekiska fastlandet i vetenskapligt syfte och det finns mycket material om denna resa både i bokform och som manuskript. Berit Wells, Svenska institutet i Athenσ tidigare direktör, påbörjade ett  forskningsarbete om Björnståhl. Hennes kvarlämnade material har nu övertagits av fyra forskare verksamma vid Lunds och Köpenhamns universitet, bland dem föredragshållaren. Inom ramen för ett fyraårigt projekt som bekostas av Vetenskapsrådet kommer de att behandla Björnståhls brev, skrifter och resor ur ett flertal aspekter.

Den 3 februari håller Vassilios Sabatakakis en föreläsning med titeln "Jacob Jonas Björnståhls resa till Thessalien 1779" på Svenska institutet i Athen.

Läs mer